Evrak No:#

I. Sözleşmenin Amacı

İş bu sözleşme aşağıda adları yazılı depolama firması ve eşya sahibi arasında, firmanın eşyaları alınacak adresten bırakılacak adrese aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda taşınması ve depo edilmesini gerçekleştirilmesi için düzenlenmiştir.

Taraflar sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğinin bütünü ile anlaşıldığını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

II. Taraflar

Firma Ünvanı: Uğur Depolama Nakliye Tic.Ltd.Şti.(Bu sözleşmede "Uğur Depolama" olarak anılacaktır.

Adresi: İçerenköy K.Bakkalköy Zübeyde Hanım Sokak Güneş Apt. No: 2 /10 Ataşehir-İstanbul

Mersis: 0886017481400018

Telefon: 444 55 15 (Fax) dahili 15


III.Eşya Sahibi

Eşya Sahibine Ait Bilgileri:(Bu sözleşmede "Müşteri" olarak anılacaktır)


Eşya Sahibi Unvanı: / TC:

Telefon:/

Adres:


Posta Kodu:


Not:


Depo Bölgesi:

Eşyanın Tipi :

Nakliye Fiyat :

Kira ödemesi :

Ödeme Şekli :

M.E Numarası : Müşteri Erişim Numaranız

Depolama tarihi :


İşbu sözleşmenin konusu

UĞUR DEPO tarafından yukarıda belirtilen miktarda, ürünlerin kira bedeli karşılığında ve işbu sözleşmede yer alan kayıt ve koşullarla kiralanması ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlenmesinden ibarettir.

1. Bütün ambalajlama , paketleme , montaj işlemleri Uğur Depolama tarafından yapılacaktır.

2. Müşteri , İşbu Sözleşme'nin taraflarca mutabık kalınan ücreti Sözleşmede belirtilen süreler içinde Uğur Depolama'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.1 MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MÜŞTERİ işbu sözleşme uyarınca UĞUR DEPO tarafından MÜŞTERİ tarafından depolanacak olan eşyaların sahibi olduğunu şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ eşyalarını teslim alması ve kendisine iade işlemlerini yapacak UĞUR DEPO araçlarına bu süre zarfında park edebilecekleri ve yükleme boşaltma yapma alanı tahsis edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.MÜŞTERİ eşyaların yer aldığı bölgeyi kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde gerçek veya tüzel kişilere kullandıramaz.

3. müşteri'ye kiralanan depoda gerekli her türlü yangın, hırsızlık, su baskını, haşarat vb. tahriplere yönelik risklere karşı Uğur Depolama tarafından sigorta yaptırılacak olup, söz konusu poliçe primleri Uğur Depolama tarafından ödenecektir.

4. Müşteri , Eşyalar'ın Teslim Alınacağı Adres'ten çıkarılmasından önce Sözleşme'yi akdetmekten vazgeçer ise Uğur Depolama'nın o ana kadar yapmış olduğu tüm masrafları ödemekle yükümlüdür.

5. Müşteri tarafından iadesi talep edilen Eşyalar için, Taraflar ve/veya yetkililerince bir iade tutanağı (Müşteriye Teslimat Formu) hazırlanacaktır. İade Tutanağı'nın Taraflar'ca imzalanması ile Eşyalar Uğur Depolama tarafından teslim edilecek ve Eşyalar'ın iadesi bu surette gerçekleştirilmiş olacaktır

6. Müşteri, depolanan eşyaları geri almak istediğinde, Uğur Depolama'dan teslimat için en az 2 iş günü öncesinden ve hafta içi iş günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında olmak kaydıyla Sözleşme konusu eşyanın teslim tarihi konusunda randevu almak durumundadır

6.1 Saklanması istenen ürünler UĞUR DEPO tarafından saklama merkezine getirilecek olup , kira sözleşmesinin bitiminde çıkış nakliyesi de UĞUR DEPO tarafından yapılacaktır.

7. UĞUR DEPO , işbu sözleşme kapsamında vereceği hizmetleri , kendi mülkiyetindeki veya kiraladığı Saklama Merkezin ‘de gerçekleştirecek olup MÜŞTERİ’YE ait ürünleri korumak ve gizliliğini sağlamak için uygun ve makul önlemleri alacak , gerekli kontrolleri ve prosedürleri yerine getirecektir.UĞUR DEPO , MÜŞTERİ’NİN 2 gün öncesinde vereceği talimat ile kiralamış olduğu ürünlerini Müşteri’nin belirteceği adrese anlaşılmış bedel ile götüreceğini kabul ve taahhüt eder.MÜŞTERİ ‘NİN 3 ay UĞUR DEPOLAMAYA ödeme yapmadığı sürece eşya 2. Elden satılığa çıkarılacaktır.

7.1 3 ay MÜŞTERİ’ YE ulaşılamadığı taktirde eşyalardan UĞUR DEPO sorumlu değildir.

8. Eşyalar'ın, deponun bulunduğu depolanacak yerde veya masrafı, maliyeti MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere, Eşyalar'ın Teslim Alınacağı Adres'ten teslim alınması ve/veya teslim edilmesi ve saklama işlemi için ayrılmış olan Uğur Depo’ya taşınması, yerleştirilmesi islerinin tamamı Uğur Depolama tarafından gerçekleştirilecektir.

9. Uğur Depolama, işbu Sözleşme süresi boyunca MÜŞTERİ'ye ait eşyaları, hasarsız muhafaza edecek olup, MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, hizmet bedelinin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi şartıyla MÜŞTERİ'ye iade edecektir

10. Hizmet bedelinin Üretici Fiyat Endeksi oranının 10 puan fazlasının uygulanması sonucu oluşan bedelin üzerinde bir hizmet bedelinin belirlenmesi durumunda, MÜŞTERİ bu hizmet bedelini kabul etmez ise Sözleşmeyi 7 gün içinde fesih ederek eşyalarını geri alabilecektir. Aksi takdirde yeni dönem hizmet bedelini kabul etmiş sayılır.

11. Sözleşme kapsamında Hizmet Bedelleri aylık olarak belirlenmekte olup, Uğur Depo'da bulunan Eşyalar'ın herhangi bir nedenle, 1 aydan daha kısa bir süre içerisinde teslim alınması halinde MÜŞTERİ, Eşyalar'ın teslim alındığı ayın tam (aylık) Hizmet Bedeli'ni ödeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

12. Sözleşmenin Sona Ermesi

12.1 İşbu sözleşme noktadan noktaya nakliyat firmasının eşyayı hasarsız bir şekilde taşınılacak yeni adrese teslim etmesi, bu sözleşmede belirtilen şekilde yerleştirmesi ve bu adresten ayrılması ile sona erer.

12.2 Taraflar depolama tarihine 3 (üç) gün kalana kadar bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptirler. Taraflardan birinin depolama tarihine 2 (iki) gün kala cayması halinde taşıma bedelinin 15%’ini, taşıma tarihine 24 saat veya daha az kala cayması halinde ise taşıma bedelin 20%’ini ceza olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

13. YÜRÜRLÜK İşbu sözleşme tarihinde 2(iki) nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiş olup; bu tarih itibari ile yürürlük kazanmıştır. Sözleşme 13 maddeden oluşmaktadır.

13.1 Ödeme İşbu sözleşme 13 maddesinden istinaden ön kapora gönderilmesi durumunda, Sözleşeme hükümlülük kazanacaktır.

Müşteri İmzası

Firma İmzası